top of page

Tidligere konkurrenceark

* Da vi først indførte udvælgelsesprøven for 7.-9. klasse i foråret 2024, er der ingen prøver tilgængelige for disse trin indtil da.

År 

  • 2024 Forår

  • 2023 Efterår

  • 2023 Forår

4. - 6. Trin

7. - 9. Trin

Merk
bottom of page