top of page

Dette var vores anden konkurrence, og vi fra MathGlad-holdet vil gerne takke alle 3700 elever, der deltog i vores matematikkonkurrence. Her er efterårets vindere (konkurrencen startede for 5. - 7.):

Den bedste 5. klasse

Ebba Braheskolan 5B

Den bedste 6. klasse

Mälardalen International School of Västerås

Den bedste 7. klasse

Östratornskolan, Lund 7A

bottom of page