top of page

Hvordan konkurransen fungerer

Påmeldte lærere vil den 2. April, dagen konkurransen starter, motta en e-post med konkurranseskjemaet i PDF-format. Det er lærerens ansvar å skrive ut det nødvendige antallet kopier og gjennomføre konkurransen på mindre enn en time. Konkurranseskjemaet består av flere oppgaver som skal besvares ved å markere det riktige svaralternativet. Etter konkurransen skal læreren registrere resultatene for hvert lagpar ved å ta et bilde av deres besvarelser og sende dem på email til info@mathglad.org .


Siste frist for å sende inn registrerte resultater er 19. april. 

For videre spørsmål er dere velkomne til å kontakte oss gjennom kontakt skjemaet under.

School Children

Konkurranseoppsett

Konkurranseoppsett

Annen informasjon

Læreren vil bestemme hvordan klassen blir delt opp i lag på to og to. Vi er klar over at det kanskje ikke vil være mulig å dele alle klasser opp på denne måten, så vi vil også tillate lag på tre om nødvendig. Under konkurransen vil det ikke være tillatt med hjelpemidler, inkludert læreren. Elevene vil ha en time til å løse seks engasjerende oppgaver som krever samarbeid i lag. Vi håper at dette blir en morsom og lærerik opplevelse for alle deltakerne!

bottom of page