top of page

laget bakom

William_redigert_3.jpg

William Lygren

  • LinkedIn

Programmet för de flesta mattelärare består vanligtvis av prov, uppgifter och föreläsningar vid tavlan, vilket fungerar bra för många men kan bli repetitivt och potentiellt sänka motivationen. Jag anser att MathGlad är nödvändigt för att öka motivationen, men också för att erbjuda dem en unik möjlighet att samarbeta på ett sätt som gör matematik roligt.

Meghvitbakgrunnheheh_edited_edited.jpg

Michael Birkeland

  • LinkedIn

Matematikundervisningen i skolan har jag själv erfarenhet av kan bli lite tråkig och repetitiv, och detta kan vara avgörande för elevens glädje för matematik. Därför är jag involverad i MathGlad, som främjar roliga och lärorika tävlingar. Jag hoppas detta kan bidra till att tända samma intresse jag har fått för matte bland elever i hela Skandinavien.

leonard mathglad v5.png

Leonard Holter

  • LinkedIn

Jag var aldrig en elev som älskade matte under min tid i grundskolan eller högstadiet, och mina provresultat visade det. Det var först när jag fick delta i en mattetävling inom klassen som jag hittade min inre glädje för matte. Även om jag inte vann tävlingen, väcktes verkligen mitt tävlingsinstinkt, vilket i efterhand har fått mig att arbeta hårdare med ämnet.

bottom of page