top of page

1

Pris

För att upprätthålla kvaliteten på våra evenemang och säkerställa en positiv upplevelse för alla anmälda, har vi satt priset till 30 kr (SEK) per elev. Detta bidrag är avgörande för att täcka de olika kostnaderna vi har, inklusive material, organisatoriska resurser och andra nödvändiga utgifter.

2

Din information kommer aldrig att missbrukas

Din information kommer aldrig att missbrukas. Vi tar integritet och säkerhet på allvar, och som en ansvarsfull organisation kommer vi inte att missbruka eller dela din tillhandahållna information med tredje parter. Vi kommer alltid att använda informationen på ett sätt som överensstämmer med dina preferenser och endast för det syfte den samlades in för.

3

Har du en fråga?

Har du frågor? Vi strävar efter att upprätthålla en öppen och ömsesidig kommunikation med våra deltagare. Om du har några frågor eller funderingar angående din information eller den tjänst vi erbjuder, är du välkommen att kontakta oss när som helst.

Obs: Om du ska anmäla flera klasser, fyll i ett individuellt formulär för varje klass.

Tack för din registrering

bottom of page