top of page

Detta var vår andra tävling och vi från MathGlad-teamet vill tacka alla 3700 elever som deltog i vår matematiktävling. Här är höstens vinnare (tävlingen startade för 5:e - 7:e):

Den bästa 5:e klassen

Ebba Braheskolan 5B

Den bästa 6:e klassen

Mälardalen International School of Västerås

Den bästa 7:e klassen

Östratornskolan, Lund 7A

bottom of page